Оставить заявку
Онлайн заявка Заполните онланйн заявку и мы обязательно с Вами свяжемся.
Сезон:
Выберите сезон заезда, страну и смену поставив галочки.
Страна:
Смена:
Ф.И.О. ребенка: Так же, Вы можете написать как еще можно обращяться к ребенку.
Дата рождения: Обязательно впишите дату рождения своего ребенка.
Адрес: Укажите город, улицу, дом и квартиру.
Конт. телефон: Можете оставить несколько контактных телефонов.
Конт. имя: Напишите нам пожалуйста, как к Вам обращаться.
Договор

ДОГОВІР
про
надання послуг з організації і проведення
програми
проекту «Дитячий табір «АСТРАДА»1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.Відповідно до цього Договору Організатор приймає на себе зобов'язання, протягом терміну, встановленого Договором, надати послуги з організації та проведення програми проекту «Дитячий табір «АСТРАДА» .

1.2.Місце проведення програмного табору «АСТРАДА» визначаэться організатором. Послуги з розміщення, харчування та медичного обслуговування на території визначеного об'єкту під час проведення розважальної програми «Дитячий табір «АСТРАДА» надаються відповідно Договору про надання послуг , що є невід'ємною частиною цього договору.

2.ПРИЙНЯТА ТЕРМІНОЛОГІЯ.

Стосовно цього Договору перераховані нижче терміни означають наступне:

2.1. Під «організацією та проведенням програми» слід розуміти виконання Організатором наступних заходів:

2.1.- організація повного пансіону для дитини – бронювання місць та придбання послуг з проживання, харчування, медичних послуг а також транспортного забезпечення (відповідно до заяви батьків);

- здійснення нагляду за дитиною;

- проведення з дитиною ігрових, спортивних, тренінгових та розважальних занять за програмою;

- виконання інших розвиваючих заходів, передбачених програмою.

2.2Під поняттям «Програма» слід розуміти період організованого колективного відпочинку дитини протягом зміни.

2.3Зміна-період перебування дитини у закладі та участі у програмі, оформлений договором.

2.4Покупець – фізична або юридична особа, яка сплачує ціну послуг з організації і проведення дитячої розважальної програми.

2.5«Батьки» – особи, наділені відносно Дитини батьківськими правами, або правами опікуна чи піклувальника.

2.6Дитина- фізична особа віком до 18 років (повноліття) яка може самостійно перебувати в закладі оздоровленнята відпочинку (як правило з 6-7 повних років на моментучасті у Програмі);

2.7Дитяча розважальна програма «Дитячий табір «АСТРАДА» (надалі – Табір) – наданий Дитині комплекс розважальних, спортивно-оздоровчих і розвиваючих заходів, запланованих на період Програми, що проводяться на території визначеного організатором закладу, з яким заключено Договір про надання відповідних послуг;

2.8«Трансфер» – організація колективної доставки дітей до місця проведення програми та у зворотному напрямку(за заявою батьків).

 

3.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

3.1.Договір діє з ________ по ________ 20_______ р.

4.ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

4.1.Права Клієнта:

- здійснювати контроль умов відпочинку та виконання заявленої програми заходів;

- відвідувати дитину в Таборі, виконуючи вимоги співробітників Організатора по забезпеченню безпеки дитини;

- отримувати необхідні консультації з питань, що стосуються особливостей колективного дитячого відпочинку;

- отримати інформацію про особливості поведінки дитини в дитячому колективі після закінчення Програми.

4.2.Обов’язки Клієнта:

- Своєчасно внести суму, передбачену п. 6.1 даного Договору;

- Сплатити трансфер (при доставці дитини у Табір Батьками, трансфер не оплачується);

- Підписати Договір, додатки і доповнення до Договору з Організатором Програми;

- Прикріпити до додатку № 2 ксерокопію паспорта одного з батьків, ксерокопію свідоцтва про народження дитини, фотографію дитини ? см, і в разі якщо гроші не надійшли на рахунок Організатора вчасно- квитанцію про сплату послуг, при необхідності - інші документи,

- Доставити дитину до місця від'їзду і передати її представникам Організатора, або власними силами доставити дитину безпосередньо до місця надання послуг, з обов'язковою вказівкою в Анкеті такого бажання;

- Перед виїздом в Табір, не раніше ніж за 3 - 4 робочих дня до від'їзду, отримати в районній поліклініці за місцем мешкання довідки про реальний стан здоров'я дитини, щеплення і епідеміологічне оточення з відміткою про можливість перебування дитини в дитячому Таборі (довідка надається дільничним педіатром або лікарем підліткового кабінету);

- Не пізніше за момент від'їзду дитини у Табір передати уповноваженому представникові Організатора довідку про стан здоров'я дитини;

- Не пізніше за момент від'їзду дитини у Табір передати уповноваженому представникові Організатора контактні телефони Батьків, що забезпечують можливість зв'язку у будь-який час доби;

- Не пізніше ніж за момент від’їзду дитини у Табір передати уповноваженому представникові Організатора достовірні і повні відомості письмово, підписані Батьками, такі, що стосуються стану здоров'я дитини, а також інших відомостей, необхідних для налагодження нормального відпочинку, проходження розважальних, спортивно – оздоровчих і розвиваючих, заходів
(Додаток №2 - Анкета дитини, Додаток № 1 - заява батьків);

- При загостренні в період Програми у дитини хронічних захворювань, відомих Батькам і не вказаних в Додатку №2 до даного Договору або медичній карті, Батьки зобов’язані своїми силами та за власний рахунок забрати дитину з Табору;

- У разі захворювання дитини в період Програми (якщо хвороба перешкоджає подальшому перебуванню дитини у дитячому колективі), не пізніше двох днів по отриманню інформації від співробітника Організатора, організувати своїми силами від'їзд дитини з Табору або скористатися варіантами доставки дитини, запропонованими Організатором;

- У разі незначного захворювання дитини в період курсу, якщо дитина залишається на території Табору, і якщо запропонований лікарем Табору курс лікування не влаштовує батьків, забезпечити додаткові та аналогічні ліки за власний рахунок батьків із попереднім письмовим посиланням на це. Також забезпечити за власний рахунок усі специфічні та інші ліки потрібні дитині;

- Навчити дитину навичкам самообслуговування в області особистої гігієни та вживання їжі до моменту його від’їзду до Табору;

- Після закінчення терміну Програми в останній день вказаний в п. 3.1 даного Договору організувати зустріч дитини вчасно і в призначеному місці, і сповістити співробітника Організатора про припинення його відповідальності за дитину, забезпечивши підпис Батьків у акті виконаних робіт, що є невід'ємною частиною даного Договору, наданій Співробітником Організатора.

4.3.Права Організатора:

- самостійно вибирати спосіб реалізації розважальної тренінгової Програми, що не суперечить договору і чинному законодавству;

- на свій розсуд частково покладати виконання цього Договору на третіх осіб;

- самостійно комплектувати персонал відповідно до затвердженої Програми і взятих на себе зобов'язань;

- у односторонньому порядку розірвати цей Договір без відшкодування вартості сплачених послуг у разі грубого порушення дитиною правил поведінки в дитячому Таборі (Додаток №3 Пам'ятка для батьків) або при невиконанні або некоректному виконанні Клієнтом обов'язків за Договором стосовно п. 5.1.

4.4.Обов’язки Організатора:

- Надати послуги з організації відпочинку дитини в період Програми, на умовах повного пансіону з 5 (п’яти) разовим харчуванням, мешканням в кімнатах на 2- 5 дітей, із зручностями у кімнатах або на поверсі, постійною подачею гарячої та холодної води;

- Місцем надання послуг є….;

- Надати послуги з організації спортивно-оздоровчих заходів в період проведення курсу;

- Надати послуги з організації розважальних заходів, що сприяють активному, різносторонньому розвитку та відпочинку, відповідно до затвердженої програми;

- Надати послуги з організації розвиваючих заходів,тренінгів, ігор та творчих занять в ігровій формі в період проведення курсу;

- Протягом періоду проведення курсу здійснювати повний комплекс заходів за програмою;

- Мати в складі обслуговуючого персоналу на період проведення курсу не менш одного вихователя на кожні 10 –15 дітей;

- Охороняти та піклуватись про життя та здоров’я дитини в період проведення курсу;

- Забезпечити безпечне відвідування дитиною пляжу та купання у водоймах, під постійним наглядом керівника з плавання та вихователів;

- Надати першу медичну допомогу дитині в разі хвороби, травми та ін.;

- Забезпечити необхідні медичні препарати для надання першої медичної допомоги чи профілактики захворювань;

- Ознайомити дитину з правилами безпеки, поведінки у Таборі та внутрішнім розпорядком дня, та вимагати від дитини їх виконання;

- Сприяти всебічному творчому, інтелектуальному, особистісному та фізичному розвитку дитини.

5.ЦІНА ДОГОВОРУ.

5.1.Повна вартість за договором складає_________ грн.. 00 коп.

5.2.Вартість Трансферу дитини становить ______ грн. 00 коп.

5.3.Попередня оплата за договором становить ______ грн. 00 коп. Попередня оплата вноситься на дату підписання договору та входить у вартість послуг з організації та проведенню програми «Дитячий табір «АСТРАДА».

6.ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА РОЗРАХУНКІВ.

6.1.Клієнт оплачує повну вартість послуг з організації та проведенню програми ««Дитячий табір «Астрада» передбаченої п. 5.1. даного договору протягом десяти діб з дати підписання Договору, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

6.2.В разі доставки дитини до місця проведення Курсу організованою групою, сплатити Трансфер протягом десяти діб з дати підписання Договору, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

6.3.Організатор забезпечує часткове повернення коштів сплачених Клієнтом по Договору в разі його передчасної відмови від виконання Договірних зобов’язань на наступних умовах та в наступному розмірі:

- при відмові більш ніж за 20 календарних днів до початку Програми Клієнтові повертається уся сума по договору, за винятком попередньої оплати за пунктом 5.3 даного договору, яка становить ______ грн.

- при відмові у період менш ніж за 20 календарних днів до початку курсу, клієнтові повертається 65% від суми вказаної у пункті 5.1 даного договору.

- при відмові у період менш ніж за 10 календарних днів до початку курсу, клієнтові повертається вартість послуг у розмірі вартості харчування, що складає _______грн 00 коп за день, помножених на кількість сплачених днів.

6.4.У разі вибуття дитини з Табору з будь-яких причин, в тому числі у випадках загострення хронічних захворювань, вартість послуг з договору Клієнтові не повертається.

6.5.У разі передчасної відмови Клієнта від виконання Договірних зобов’язань, вартість послуг за «Трансфер», вказаних в п. 5.2. даного договору, не повертається.

7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.Організатор несе повну відповідальність за життя і здоров’я дитини на період проведення Програми.

7.2.Організатор не несе відповідальності за невиконання умов цього договору і/або за зміну програми відпочинку з причин, не залежних від Організатора, зокрема: за запізнення Клієнта (Батьків) до відправки; не відповідність вимогам документів дитини; відміну транспортного сполучення; дії третіх сторін, що мають для Організатора непереборну силу.

7.3.Організатор не несе відповідальності за втрату і/або псування дитиною своїх особистих, у тому числі цінних речей (мобільних телефонів, плеєрів, грошей, тощо,) якщо дитина не здала їх на збереження Організатору.

7.4.У разі умисного, або з необережності нанесення дитиною збитку майну Табору, або майну Організатора, бази проведення проекту батьки, несуть майнову відповідальність у розмірі заподіяного збитку.

7.5.У разі запізнення Батьків до місця зустрічі дитини, сплатити додатковий час роботи Співробітника Організатора за ставкою 1 година –______гривень.

7.6.У разі порушення умов п. 6.1. даного Договору Організатор залишає за собою право розірвати Договір в односторонньому порядку з попереднім повідомленням Клієнта.

7.7.Клієнт несе повну відповідальність за виконання своїх обов’язків за даним договором

 

8.РЕКЛАМАЦІЇ І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

8.1. У разі виникнення будь-яких спірних питань щодо виконання Організатором своїх обов'язків, Клієнт повинен прагнути до того, щоб вирішити їх спільно з представниками Організатора і звести до мінімуму можливий для Організатора збиток. Невиконання цієї умови може бути підставою для повної або часткової відмови від задоволення рекламацій Клієнта.

8.2. Всі дії сторін по даному Договору, включаючи Відмову від його виконання, повинні бути виконані у письмовій формі і передані іншій стороні або особисто, або шляхом відправлення поштою Рекомендованим листом.

8.3. У разі неможливості врегулювання розбіжностей шляхом переговорів, вирішення суперечок вирішуватиметься відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір вступає в силу з моменту його повної оплати за п.п. 6.1, 6.2, 6.3 даного Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, включаючи виплату штрафних санкцій.

9.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються у вигляді додатків, що є його невід’ємною частиною при умові їх укладання в письмовій формі та підписання уповноваженими представниками обох Сторін.

9.3. Усі питання, що виникають в процесі виконання цього Договору та не врегульовані його умовами вирішуються Сторонами на підставі чинного законодавства України.

9.4. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості, переговори, листування між Сторонами втрачають свою юридичну силу.

9.5. Даний Договір укладено Сторонами при повному розумінні предмету даного Договору українською мовою у двох примірниках (один для «Організатора», один для «Клієнта»), що мають однакову юридичну силу.

9.6. Після підписання цього Договору Клієнт надає Організатору право збирати, зберігати впродовж необмеженого часу, використовувати та іншим чином обробляти персональні дані Клієнта. Клієнт також надає Організатору право передавати персональні дані Клієнта третім особам, якщо така передача є необхідною для виконання зобов’язань по даному Договору, здійснення Організатором своєї господарської діяльності чи вимагається згідно із законодавством України.

Своїм підписом під даним Договором Клієнт підтверджує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, вказаним в даному Договорі та його додатках, а також те, що він належним чином повідомлений про можливість включення його персональних даних, які стали або стануть відомі Організатору в ході виконання Договора, в будь-яку базу даних Організатора. Організатор повідомляє Клієнта про дії з персональними даними Клієнта згідно із законодавством України.

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

10.1 Невід'ємною частиною даного Договору є наступні додатки:

- Додаток №1 Заява Клієнта

- Додаток №2 Анкетні дані батьків та відомості про дитину

- Додаток №3 Пам'ятка для батьків

Я, ознакомлен(-а).
Комментарий
Оставте свой комментарий, если в этом есть необходимость.