БЕЗ ВЫХОДНЫХ!
+38 (063) 581-79-76
+38 (068) 848-16-55
+38 (050) 742-81-07
Хотите тоже вместе с нами
в детский лагерь открытых
возможностей?
Оставить заявку
Проект «Звездное лето» в Украине (Киевская обл, Богуславский р-н, сосновый бор на реке Рось).
Важно знать!
Могут ли ребенка не взять в лагерь?

Да могут.

 • Закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» гласит:

     «Стаття 18. Права дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

     1. Дитячий   заклад  оздоровлення  та  відпочинку  має  право відмовити у прийомі дитини до закладу в разі:

     відсутності путівки;

     невідповідності віку дитини встановленим вимогам;

     відсутності у  дитини,  яка  прибула   на   оздоровлення   та відпочинок  до  дитячого  закладу,  медичної довідки встановленого зразка, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров\'я.»

А также:

 • в случае   противопоказаний к пребыванию ребенка в условиях учреждения оздоровления и отдыха, в детском коллективе,
 • неадекватного поведения ребенка, связанного с психическими расстройствами или девиантным поведением, что угрожает безопасности жизни, здоровью детей и сотрудников, грозит нанесением иного вреда или может мешать отдыху и спокойствию других отдыхающих.
 • возможны другие причины.

 

 В таких случаях деньги за путевку должны быть полностью возмещены плательщикам.

 

Могут ли ребенка отправить из лагеря?

Да могут.

Ребенка могут отправить из учреждения оздоровления и отдыха по состоянию здоровья.

Закон Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» указывает:

«Стаття 30. Права та обов\'язки дітей, які перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

2. Діти під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зобов\'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку цих закладів.

Стаття 17. Правила поведінки в дитячому закладі оздоровлення
                та відпочинку

     Порушення вимог  внутрішнього  розпорядку  дитячого   закладу оздоровлення  та  відпочинку  тягне  за собою негайне відрахування дитини із закладу та відправлення до місця  постійного  проживання за рахунок батьків або інших законних представників.»

Например :

 • за неадекватное, девиантное  поведение, угрожающее безопасности и нарушающее спокойствие и отдых других детей;
 • нарушение прав других детей, оскорбление личного достоинства детей и сотрудников;
 • за употребление и распространение наркотических веществ, алкогольных напитков, табачных изделий;
 • занятие сексом;
 • выход за территорию лагеря без разрешения и сопровождения взрослых;
 • самостоятельное купание в водоемах;
 • воровство;
 • прочее

 

 

 

 

Стаття 31. Права та обов\'язки батьків або інших законних представників

1. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

ознайомитися із статутом дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;

захищати права та законні інтереси дитини в разі отримання від неї відповідної інформації;

звертатися до адміністрації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, його засновника (власника), органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій,

міжвідомчої комісії та інших робочих органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.

2. Батьки або інші законні представники дітей зобов\'язані:

забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

провести з дитиною превентивну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам;

забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

надавати інформацію працівникам дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

відвідувати дитину в закладі та у терміни, визначені у путівці, забрати її із закладу;

відшкодувати заподіяні дитячому закладу оздоровлення та відпочинку збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;

у разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення дитини до постійного місця проживання за недисциплінованість та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відшкодувати витрати, понесені цим закладом, на супроводження дитини до постійного місця проживання.

 

С ув. Горбынко Валентина!
Внимание, это авторская статья! Копирование материалов разрешается только с указанием источника http://astrada.com.ua/